රනිල් ආවොත් සහාය දෙනවා – පියල් නිශාන්තගේ කැමැත්තත් රනිල්ට

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වෙත සිය සහයෝගය පළ කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතා සඳහන්…

ඇමතිගේ තර්ජන ගැන හෙළිකරමින් ඉවත් වූ සභාපති

රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්ත මහතාගේ මරණීය තර්ජන හේතුවෙන් තවදුරටත් රාජකාරි කිරීමට නොහැකි බව ජනපතිවරයාට ලිපියකින් දන්වා…