පුටීන්ට අභියෝග කෙරූ ප්‍රිගෝෂීන් මරාදමයි

වැග්නර් කුළී හමුදාවේ ප්‍රධානීයා වන ප්‍රිගොෂින් රුසියානු ගුවන් සීමාවේ එල්ලවූ ගුවන් ප්‍රහාරයකින් මියගිය බව විදෙස් මාධ්‍ය…