සමන්තභද්‍ර හිමි පොලිස් මූලස්ථානයට වඩිති

පිටිදූවේ සිරිධම්ම නොහොත් සමන්තභද්‍ර හිමියන් අද (06) පොලිස් මුලස්ථානයට පැමිණ තිබෙනවා. ඒ, රූපවාහිනී වැඩ සටහනක් ඔස්සේ…

පිටිදූවේ සිරිදම්ම හිමි ගැන මල්වතු පාර්ශ්වයෙන් දැඩි තීන්දුවක්

මහාචාර්ය පාතේගම ඤාණිස්සර හිමියන් ඇතුළු භික්ෂුන් වහන්සේ පිරිසක් පිටිදූවේ සිරිධම්ම හිමියන් සම්බන්ධයෙන් මල්වතු මහානාහිමියන්ට කළ පැමිණිල්ල…