මරුවා සොයා පිළියන්දල සිට කැබිතිගොල්ලෑවට ගිය දෙදෙනා

පිළියන්දල ප්‍රදේශයේ පදිංචි දෙදෙනෙක් කැබිතිගොල්ලෑව කෝල්බැන්ද වැවේ දිය නෑමට ගොස් දියේ ගිලී මියගොස් ඇති බව වාර්තා…