කුණාටුවක් නිසා පිලිපීනයේ 7කට දිවි අහිමි වෙයි

පිලිපීනයට බලපා ඇති Ewiniar කුණාටුවේ බලපෑමෙන් පුද්ගලයින් 7දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා එමෙන්ම…