ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ක්‍රිකට් දිරිගන්වන්නා, පර්සී අබේසේකර සමුගනී

ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් දිනා සිටි ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ක්‍රිකට් දිරිගන්වන්නා ලෙස සැලකෙන පර්සි අබේසේකර මීට සුළු මොහොතකට…