පොලීසියත් මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරලා

පොලීසිය මූලික මිනිස් අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කර ඇති බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද (31) තීන්දු කර තිබෙනවා. ඊට හේතුව…

යුක්තිය මෙහෙයුමේ අයුක්තිය පාඨළී පෙන්වා දෙයි .

දැනට ක්‍රියාත්මල යුක්තිය මෙහෙයුම මගින් කොළඹ ප්‍රදේශයේ ස්ථාන කිහිපයකදී මවුපියන් දෙදෙනාම අත් අඩංගුවට ගත් අවස්ථා ඇති…

රනිල්ගේ ආර් ථික ප්‍රතිපත්තිය රාජපක්ෂල ගේ ප්‍රතිපත්තිය නොවේ.

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් ගෙන යන වැඩපිළිවෙළ හේතුවෙන් සමගි ජන බලවේගයේ පිරිස ටකට කටඋත්තර නැති වී…