සියයකට වැඩි පිරිසක් නිදිපැදුරේදීම අවසන් ගමන් යැවූ පැපුවානිව්ගිනියාවේ ඛේදවාචකය (Photos)

පැපුවානිව්ගිනියාවේ දුෂ්කර ගම්මාන හයකට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විනාශ කරමින් ඊයේ (23) එරට වෙලවෙන් උදෑසන 3ට පමණ විශාල…