රංගෙගේ ප්‍රකාශයට කැෆේ සංවිධානයෙන් දැඩි විරෝධයක්

මැතිවරණය කල් දැමීම සම්බන්ධව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර මහතා විසින් සිදුකරන ලද…

රංගෙගේ කතාව විහිළුවක් කරගත් රවී

වැදගත් වන්නේ විහිළු සැපයීම නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ජනතා විශ්වාසය රැකගෙන කටයුතු කිරීම බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොළඹ…

අපිට සජිත් එපා. අනෙක් අය දැනටමත් සාකච්චා ආරම්භ කරාලා එ.ජා.ප මහලේකම් කියයි.

කිසිම දිනයක රනිල් සමග එකතු නොවන බවට විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස කළ ප්‍රකාශයට කඩිනම් ප්‍රතිචාර දැක්වීමට…