සුරතලයට ඇති කළත් සතා සතාමයි – චීටෙකුගෙන් හිමිකරුට එල්ලවුණු නොසිතූ ප්‍රහාරය

චීටාවෙකුගේ ප්‍රහාරයට ලක්වන පකිස්ථාන පුද්ගලයෙකුගේ වීඩියෝවක් පසුගිය දිනවල සමාජ මාධ්‍ය තුළ සංසරණය වුණා. පසුගිය වසරේ අගෝස්තු…

පාකිස්ථානයේ භුකම්පනයක්

පාකිස්ථානයේ රික්ටර් මාපාංක 5.5ක භූමිකම්පාවක් සිදුව ඇති බවත් ඉස්ලාමාබාද් සහ ලාහෝර් අවට ප්‍රදේශවලට මෙම භූකම්පනය දැනී…

මහ මැතිවරණ ප්‍රතිඵලයෙන් පාකිස්ථානය තවත් දේශපාලන අවුලක.

පාකිස්ථාන මැතිවරණය පැවැත්වී අද වන විට ගතවී ඇත්තේ දවස් හයක කාලයක් පමණි. උණුසුම් මෙන්ම තරගකාරී මැතිවරණයකින්…