වැස්ස එක්ක එන ලෙඩ තුනක් ගැන අනතුරු ඇඟවෙයි

දිවයිනට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් රෝග තුනක් පැතිරයාමේ අවදානමක් පවතින බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ…