ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ ඕපන්හයිමර් පිනුම් ගහයි

96 වැනි ඔස්කාර් සම්මාන උළෙලේ හොඳ ම සිනමා පටය ලෙස, Oppenheimer චිත්‍රපටය සම්මානයට පාත්‍ර වුණා. තව…

ජෝන් සිනා නිරුවතින් ඔස්කාර් වේදිකාවට ගොඩ වේ

96 වැනි ‘ඔස්කාර්’ සිනමා සම්මාන උළෙලේ, හොඳම ඇඳුම් නිර්මාණය සඳහා සම්මානය හිමිවන්නේ කාටදැයි ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා,…