සාමාන්‍ය පෙළ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම කල් ගිහින්

දිවයින පුරා පවතින අයහපත් කාළගුණ තත්වය හේතුවෙන් අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2023(2024) විභාගයේ පළමු අදියරේ ඇගයීම් කටයුතු…

සා/පෙළ සිසුන්ට අලුත් පාසලකට යන්න අස්වීම් සහතික අවශ්‍ය නෑ

පසුගියදා අවසන් වූ අ.පො.ස.සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසු සිසුවියන් සඳහා ජුනි 04 දින උසස් පෙළ…