නැමීබියාව සුපිරි පන්දුවාරයෙන් ජයගත් හැටි

පන්දුවාර 20යි 20 ලෝක කුසලානයේ අද (03) පැවති ඕමානය සහ නැමීබියාව අතර තරගයේ ජය නැමීබියාවට හිමිව…