ජනප්‍රිය ටික්ටොක් තරුව වෙඩි තබා මරා දමලා

ඉරාකයේ සමාජ මාධ්‍ය තරුවක් වන ඕම් ෆහාඩ් බැග්ඩෑඩ් ඇගේ නිවසින් පිටතදී වෙඩි තබා ඝාතනය කර ඇති…