ඔලිම්පික් උළෙලේ ගිනිසිළුව රැගෙන යන පළමු ලාංකිකයා

ප්‍රංශයේ සම්මානනීය බේකරි නිෂ්පාදකයෙකු වන ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති තර්ශන් සෙල්වරාජ් ට ඔලිම්පික් උළෙලේ ගිනිසිළුව රැගෙනයාමට…