කුඩු ළඟ තියාගත් පොලිස් රාලහාමිලාගේ වැඩ තහනම්

හෙරොයින්, අයිස්, හෑෂ් හා තූල් මත්ද්‍රව්‍ය සමගින් පොලිස් කොස්තාපල්වරුන් දෙදෙනකු ඇතුළු හයදෙනකු මොරටුව පොලිසිය විසින් පසුගිය…