කාසියේ වාසිය ශ්‍රී ලංකාවට – කුසල් පිත්ත තෝරා ගනියි

ශ්‍රී ලංකාව සහ බංග්ලාදේශය තර පැවැත්වෙන තරග තුනකින් සමන්විත එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ, පළමු තරගයේ කාසියේ වාසිය…