වතුකම්කරු වැටුප වැඩිකරන්න නොදෙන දේශපාලකයෝ විශ්වාස කරන්න එපා – රාජ්‍ය අමාත්‍ය ජගත් පුෂ්පකුමාර

කම්කරු අමාත්‍ය මනුෂ නානායක්කාර මැතිතුමා කම්කරු වැටුප ඉහළ දැමීම සඳහා නිර්භීත තීන්දුවක් ගත් බවත් එයට විරුද්ධව…

කුහක දේශපාලන මතධාරීන් අපේ රට ගැන බොරු කියනවා – ඇමති මනුෂ

මේ රට ගොඩනගන්න වැඩපිළිවෙළ ජනාධිපතිතුමා ක්‍රියාත්මක කරනකොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය ලබා දුන්නේ විදෙස්ගත ශ්‍රමිකයෝ බවත්…

කුහක නැත්තම් පිළිගන්න ඕන රනිල් තමයි රට හැදුවේ – මන්ත්‍රී නිමල් පියතිස්ස

මෑත කාලීනව ශ්‍රී ලංකාවේ ඇති වී තිබූ ආර්ථික අසහනකාරී වාතාවරණය තුළ මනුෂ නානායක්කාර ඇමතිතුමාට පැවරුණේ ප්‍රබල…