මත්තේගොඩ සිසුවියගේ ‘නිරුවත් සේයා රූ ඉන්ස්ටග්‍රෑම් දැම්මේ’ නුගේගොඩ සිසුවෙක්

දහහත් හැවිරිදි පාසල් සිසුවියකගේ නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලය හරහා පළ කළ බවට සැකකෙරෙන දහඅට හැවිරිදි පාසල් සිසුවකු…

අසභ්‍ය වීඩියෝ සහ නිරුවත් ඡායාරූප ගැන පැමිණිලි කරන්න නව ක්‍රමයක්

ළමුන්ගේ අසභ්‍ය වීඩියෝ සහ නිරුවත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට එක් කිරීම සම්බන්ධ පැමිණිලි භාරගැනීම සඳහා නව ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වාදීමට…