වසර 24කට වතාවට පුටින් උතුරු කොරියාවට

රුසියානු ජනාධිපති Vladimir Putin වසර 24 කට පසු Pyongyang වෙත සිය පළමු සංචාරයට පෙර යුක්‍රේනයේ මොස්කව්…

දකුණු කොරියාවට අසූචි පිරුණු බැලූන් වැස්සක්

කුණු කසළ සහ අසූචිවලින් යුතු විශාල බැලූන් කිහිපයක් දකුණු කොරියාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලට ඉහළින් දක්නට ලැබුණ බව…