කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංගය අද විවාදයට

සමගි ජන බලවේගය ඇතුළු විපක්ෂය විසින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහිව ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ…

කතානයකට එරෙහි විශ්වාසභංගයට දින ලැබෙයි

විපක්ෂය විසින් පසුගිය දා පාර්ලිමේන්තුවට බාර දුන්, කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන්…