ශ්‍රී පාදයට ගිය විදේශිකයා අඩි 100ක් බිමට වැටේ – ජිවිත ගැලවූ STF මෙහෙයුම

ඉන්දීය ජාතිකයෙකු රත්නපුර – ශ්‍රී පාද මාර්ගයේ ඇහැලකණුව ප්‍රදේශයේදී ආරක්ෂිත වැටෙන් මිටර් 100ක පමණ ප්‍රපාතයට ඇද…

තහනම් කළ කෘෂි විද්‍යාව ප්‍රශ්ණ පත්‍රය පළමුවෙනිදා

අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ කෘෂි විද්‍යාව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය නැවත පැවැත්වීමේ විශේෂ විභාගය එළැඹෙන පෙබරවාරි පළමුවැනිදා…