අලුත් අවුරුද්දට ගමේ යන්න හෙට සිට විශේෂ බස්රථ සේවාවක්

ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී පණ්ඩුක ස්වර්ණහංස මහතා සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය…

සිංහල අවුරුද්දට ගල් බෝතලේ අඩුවන ලකුණු

එළඹෙන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්දට පෙර මත්පැන් මිල පහත හෙළීම සඳහා උත්සාහ ගන්නා බව ප්‍රාථමික…