කාන්තා තුන්පිම්ම ආසියානු රිදී පදක්කම නෙත්මිකා මදුශානිට

20න් පහළ ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී කාන්තා තුන්පිම්ම ඉසව්ව නියෝජනය කරමින් එහි රිදී පදක්කම හිමිකරගෙන ගැනීමට…