නේපාල භූමි කම්පවෙන් 128 ක් පණපිටින් වැළලේ

ඊයේ රාත්‍රියේ නේපාලයේ සිදුවූ භූමිකම්පාවකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 128 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව වාර්තාවේ .…