නේපාලයෙන් T20 ලෝක වාර්තා ත්‍රිත්වයක් පිහිටුවයි

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ නේපාලය සහ මොංගෝලියාව අතර පැවැති ක්‍රිකට් තරගයකදී ලෝක වාර්තා 03ක් තැබීමට නේපාල කණ්ඩායම…