නෙළුවේ අතුරුදහන්වූ දරුවාගේ සිරුර හමුවේ.

නෙළුව ප්‍රදේශයේ දී ඊයේ අතුරුදහන් වූ තුන් හැවිරිදි දරුවාගේ මළ සිරුර මීට සුළු මොහොතකට පෙර සොයාගත්…