නෙල්ලිගල වඳින්න ගිය බසයක් පෙරළෙයි – අයෙක් මරුට 37කට තුවාල

නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානය වැඳ පුදා ගැනීමට පැමිණි බැතිමතුන් 38 දෙනෙකු රැගත් බස් රථයක් අනතුරට ලක්ව…