‘වැහුවෙ මොන ස්පා එක ද’ අහලා ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් පොලිසියට කෝල්

මීගමුවේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථානවලින් එච්.අයි.වී. වයිරසය ශරීරගත වූ කාන්තාවන් දෙදෙනකු සොයාගැනීමත් සමග ඔවුන්ගෙන් සේවය ලබාගත් පාරිභෝගිකයන් වෛද්‍ය…