තායිලන්තයේදී බිහිවූ ලංකාවේ ජාතික වාර්තාව

හංසනී ගෝමස් තායිලන්තයේ පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා බර ඉසිලීමේ තරගාවලියේදී කිලෝග්‍රෑම් 49 බර පන්තියේ නව ශ්‍රී ලංකා…