නදීෂා රාමනායකගෙන් ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක්

ආසියානු ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේදී ශ්‍රී ලංකාවට රන් පදක්කමක් ගෙනඒමට නදීෂා රාමනායක සමත් වූවාය. එම ක්‍රීඩා…