ආසියානු මලල ක්‍රීඩා උළෙලේදී ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉහළ දස්කම්

තායිලන්තයේ බැංකොක් නුවර පැවැත්වෙන 25 වන ආසියානු මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියේදී තවත් රන් හා රිදී පදක්කම් දෙකක්…