ගියේ රට රැකියාවට – ඒත් මව්බිමට ගෙනාවේ රන් පදක්කමක්

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කහවත්ත කට්ටන්ගේ ප්‍රදේශයේ පදිංචිව සිටි පුද්ගලයෙක් රට රැකියාව සඳහා මැලේසියාව වෙත පිටත්ව ගොස් තිබෙනවා.…