ප්‍රකෝටිපති අම්බානිගේ මගුල් ගෙදර ‘ආහාර පිසූ’ ලංකාවේ සූපවේදීන් මෙන්න

ඉන්දියාවේ ප්‍රකෝටිපති ව්‍යාපාරික මුකේෂ් අම්බානිගේ පුත්‍රයාගේ විවාහ මංගල උත්සවයේ ආහාර පිසීම සඳහා ලංකාවේ සූපවේදීන් 13 දෙනෙකු…

ටෙලිකොම් කොටස් මිලදී ගන්නට අලිරාජා සහ අම්බානි ඉදිරිපත් වෙති

ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් සමාගම පෞද්ගලීකරණය කිරීමේ ක්‍රියාදාමය යටතේ එහි කොටස් ආයෝජනය සඳහා සුදුසුකම් ප්‍රකාශ කළ සමාගම්…