“එක දරුවෙක් ලක්ෂ 80කට ඉල්ලුවා” – ගෙයක් නැතුව මහ කැලෑවක ඉන්න පවුලක අනුවේදනීය කතාව

පුංචි සිගිත්තෙකුගේ උපත මුළු පවුලේම සතුටට හේතුවන කාරණයක්. ඒ අතරින් තුන් නිවුන් දරු උපතක් කියන්නේ ඒ…

චීන මවක් ලාංකික නැනීට සිය දියණිය දී පළා යයි

කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ පැමිණීමේ පර්යන්තයේ දී චීන ජාතික කාන්තාවක් ඇයගේ කුඩා දියණිය, මෙතෙක් කලක් බලා ගත්…