මොරොක්කෝ භූමිකම්පාවෙන් 296 දෙනෙකු පණපිටින් වැලලේ.

ඊයේ (08) රාත්‍රියේ මොරොක්කෝ රාජ්‍යයේ රික්ටර් මාපක 6.8ක ප්‍රබල භූමිකම්පාවක් හටගෙන තිබෙනවා. භූ කම්පනයෙන් හේතුවෙන් පුද්ගලයන්…