මොරගහකන්ද ජලාශයේ වාන් දොරටු විවෘත කරයි

පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට හා ඉහළ ජලාධාර ප්‍රදේශවලට ඉකුත් 26 වැනිදා සිට කඩින් කඩ ඇද හැලෙන මහ වැසි…