හෙට කිරිපිටි මිල අඩුවෙන හැටි

ආනයනික කිරිපිටි මිල හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පහළ දමන බව වාර්තා වනවා. කිරිපිටි කිලෝ එකක…

අද රෑ සිට කිරි පිටි මිල වෙනස්වන හැටි

අද (2$) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ආනයනික කිරිපිටි මිල පහළ දැමීමට තීරණය කර ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍ය…

කිරිපිටි මිල අඩු වෙයි

එළඹෙන සිකුරාදා දින සිට කිරිපිටි කිලෝවක මිල රුපියල් 100ත් 150ත් අතර මුදලකින් අඩු කිරීමට කටයුතු කරන…