හමාස් සටන්කාමීන් පලවා හැරීමට සටන් කරන ඊශ්‍රායලය ‘දිගු යුද්ධයක්’ ගැන අනතුරු අඟවයි

හමාස් සංවිධානය විසින් ගාසා තීරයේ සිට මාරාන්තික ප්‍රහාරයක් දියත් කිරීමෙන් දිනකට පසු පලස්තීන සටන්කාමීන් තම භූමියෙන්…