අද එළවළු හරිම ගණන් – පාරිභෝගිකයන් අමාරුවේ

වෙළෙඳපොළේ එළවළු මිල ගණන් යළිත් ඉතා සීග්‍රයෙන් ඉහළ යමින් පවතින බව පාරිභෝගිකයෝ පවසනවා. ඒ අනුව කැරට්,…