මාක් සකර්බර්ග් රෝහලේ

ෆේස්බුක් සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී මාක් සකර්බර්ග්ට දණහිසේ සිදු වූ අබාධයක් හේතුවෙන් සැත්කමක් සිදු කර තිබේ.…