මන්නා රමේෂ් ලංකාව – විශේෂ ආරක්ෂාවක් යටතේ ගෙන යන තැන මෙන්න

ඩුබායි රටේදී එරට පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ මෙරට ප්‍රධාන පෙළේ පාතාල කල්ලි නායකයකු සහ මත්ද්‍රව්‍ය…