සැකකටයුතු භාණ්ඩ තොගයක් මන්නා රමේෂ්ගේ නිවසේ

ඊයේ අලුයම ඩුබායි රාජ්‍යයේ සිට මෙරටට රැගෙන ආ සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන මන්නා රමේෂ් නමැත්තාගෙන් සිදුකළ මූලික…

මන්නා රමේෂ් ගේන්න ‘රහස් පොලිසිය’ ඩුබායි යන්න සුදානම්

සංවිධානාත්මක අපරාධකරුවකු වන මන්නා රමේෂ් ඩුබායි සිට රැගෙන ඒම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ කණ්ඩායමක් ඩුබායි බලායෑමට…