මාලදිවයිනේ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ට ලංකාවේ ස්ථිර පදිංචිය දෙන්නැයි ඉල්ලීමක්

මෙරට සංචාරයක නිරතව සිටින මාලදිවයින් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මූසා සමීර් (Moosa Zameer) මහතා සහ මහජන ආරක්ෂක…

ඉන්දියාවෙන් මාලදිවයිනට ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 65ක්

ඉන්දියාවේ සහයෝගය යටතේ අමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 23ක ප්‍රජා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 65ක් මාලදිවයිනේ ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව…

නව මාලදිවයින් මහකොමසාරිස්වරයා සමග අධ්‍යාපන වීසා ලබාදීම ගැන සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකාවේ මාලදිවයින් නව මහකොමසාරිස් මසූඩ් ඉමාඩ් (Masood Imad) මහතා සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස්…