ගුවනින් ගොස් අතුරුදන්වූ මලාවි උප ජනාධිපතිත් මරුට

ඊයේ (10) සිදුවූ ගුවන් අනතුරකින් මලාවි රාජ්‍යයේ උප ජනාධිපති සවුලෝ චිලීමා සහ එහි ගමන්ගත් 9 දෙනෙකු…