මේ ඇමතිධුර වැඩිකරන්න පුළුවන් වෙලාවක් නොවෙයි

'මේ අමාරු මොහොතේ ඉවසනවා නම් සියලුම දෙනා ඉවසමු. අඩුම වශයෙන් 30ක අමාත්‍ය මණ්ඩලයක් වාත් ඉන්න ඕන.…

මහිදාන්දානන්දට රට යන්නට ඉඩ නොදුන් ගුවන් තොටුපොළේ දෙදෙනෙකුගේ වැඩතහනම්

හිටපු අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේට විදෙස්ගතවීම සඳහා කටුනායක ගුවන්තොටුපොළ වෙත පැමිණියද අවස්ථාවේ මතුවූ බාධාව ඊයේ පස්වරුවේ ඉවත්…