කතානායකට එරෙහි විශ්වාසභංගය පරාදයි!

කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහිව විපක්ෂය ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත් වුණා. ඒ ඡන්ද 42කින්.…

කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංගයට අමතර දවසක්

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ විවාදය සඳහා තවත් දිනයක් ලබාදීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු…

කථානායකට එරෙහි විශ්වාසභංගය අද විවාදයට

සමගි ජන බලවේගය ඇතුළු විපක්ෂය විසින් කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහිව ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පිළිබඳ…