පාර්ලිමේන්තුව රැස්වෙද්දී විශ්වාසභංගය ගැනත් තීරණයක්

කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතාට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාව අද (05) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් කුෂාණි රෝහණධීර මහත්මිය…