චීවරධාරියෙකුට එරෙහිව කටයුතු කරන්නැයි මහනායකහිමිවරු ජනපතිගෙන් ඉල්ලයි

බුදුදහම විකෘති කරමින් රටපුරා මිත්‍යා දෘෂ්ඨික මත ගෙනයන මීවනපලානේ සිරි ධම්මාලංකාර නැමැති චීවරධාරියාට එරෙහිව කටයුතු කරන්නැයි…